Ingenting Är Någon Annans Fel

av:
donald trump

För några år sedan bestämde jag mig för att på jobbet(främst där) börja leva enligt principen: ”Ingenting är någon annans fel”. Det låter kanske lite PK och fromt men få principer har givit mig mer nytta i arbetslivet. Att leva efter denna princip behöver inte nödvändigtvis betyda att allt som blir tokigt är mitt fel men det är definitivt inte någon annans fel. Det hjälper mig att hitta lösningar på problem hos mig själv istället för att gå till andra.

När något går fel och ilskna röster höjs är det lätt att man duckar och drar sig undan. Det är en helt naturlig reaktion. Men så fort man tillåter sig själv att skylla ifrån sig och lägga skulden för misslyckanden på människor i omgivningen så har man på samma gång givit upp ett lysande tillfälle till självrannsakan och personlig utveckling. När jag letar och finner fel hos andra blir jag inte bara en mer irriterande människa jag har också hittat ett fel som jag har svårt att åtgärda. Om jag istället ställer mig frågan: ”Vad hade jag kunnat göra för att undvika att detta skulle ske?” så har jag själv möjligheten att direkt börja förebygga det inträffade. Istället för att bli handlingsförlamad så har jag något att börja jobba med.

Om inte annat så blir man troligtvis en bättre kollega. Om man jämför. Hur många vill jobba med någon som skyller ifrån sig jämfört med något som tar på sig ansvar?

Ingenting är någon annans fel.