Numera är vi rädda för varandra

Jag har inte blivit slagen med gurka i butiken men jag vet att många numera upplever en rädsla för att komma främlingar nära. Under 2020 och 2021 så fick vi ju lära oss att man kunde bli smittad av ett virus av folk som inte ens verkade sjuka. Var det egentligen något nytt?

Som förälder så har jag ju en hel del erfarenhet av sjuka barn. De kommer hem och har plötsligt feber. När man frågar hur detta gått till så finns det aldrig någon tydlig förklaring. Flera barn på förskolan är sjuka men vem som började är det ingen som vet. Ingen var sjuk och sedan var flera det.

Betyder inte det att vi alltid har haft situationen att smittor sprids utan att vi ser det. Jag menar det där med inkubationstid är ju inget nytt. Vi smittar andra innan vi märker att vi är sjuka. Men det ledde ju inte till att folk slog varandra med gurka i butiker och att man gav rådet att bära ansiktsmask även utanför sjukvårdens känsliga lokaler.

Nej, jag menar att vi numera är rädda för varandra på ett sätt som inte är bra. Hysterin omkring olika virus som sprids har totalt förlorat kontakt med verkligheten. Om du tror att du får ett lyckligare och friskare liv för att du undviker närkontakt med andra människor så är du ute och cyklar.

Både beröring och närhet är livsviktigt. Om vi ska isolera oss om och om igen så kan det förkorta våra liv. Det tycker jag är något att tänka på när vi tror att vi blir friskare och säkrare om vi bara håller oss borta från andra människor!