Vem bestämmer om det är pandemi?

Det finns en definition av pandemi som går ut på att det är pandemi om det finns en smitta som sprids snabbt mellan människor. Tidigare så var definitionen en smitta som folk dör av. Numera så kan alltså allt från munsår till influensa klassas som pandemi som måste behandlas på rätt sätt.

Det här är en definition som jag tycker är viktig att uppmärksamma. Den kommer från WHO som är en organisation som länder ofta vänder sig till för att få riktlinjer och råd. Redan i början av 2022 så ville man från Bidens regering ge WHO rätten att bestämma om det är en pandemi i ett land eller inte.

Detta mottogs positivt av EU-länder och andra västerländska nationer som Kanada. Men ska vi verkligen låta WHO bestämma om vi har pandemi i Sverige? Vi kanske inte alls håller med om att en viss snuva eller något annat ska ha pandemistatus.

Om vi lämnar över den makten till en organisation så kanske vi blir tvingade att hålla oss borta från varandra fast att det inte är bra för oss. Eller så kanske vi blir utsatta för sanktioner från resten av världen för att vi inte går med på vad WHO beslutar.

Jag var ganska positiv till EU en gång i tiden. För jag trodde att samarbeten omkring miljö och mer skulle kunna vara bra. Men numera anser jag att detta projekt bara handlar om makt och pengar. EU är för politiker som vill göra karriär, bestämma och tjäna pengar.

Om EU bestämmer att WHO ska bestämma vad som är en pandemi så tror jag att vi ligger risigt till. Riktigt risigt till…